Cursus 0.5A

De training Helicopter Underwater Escape Training en overleven op zee.

EHBO (offshore)

basisvaardigheden op het gebied van Eerste Hulp bij Ongelukken.

Coxwain

basisvaardigheden om met een capsule te varen en af te dalen.

Firefighting

Dit om beginnende brandjes te kunnen blussen.

scenario training

Wat moet je minimaal hebben om offshore te kunnen?

Safety

Om goed voorbereid te zijn in het geval van een calamiteit op het platform, gaan we iedere 2 jaar een week lang allerlei scenario's oefenen.
We hebben diverse trainingen en cursussen zoals : EHBO, Survival at Sea, Heli Underwater Escape Training (HUET), gasmeting en brandbestrijding.
oefenen procesbrand

zuurstof toedienen

Fast Rescue Craft

oefening met nekkraag

varen met vrije valboot

oefening helikopterbrand

vrije valboot (FFLB)

Harrie Sandee

oefening procesbrand

oefening met een vlot

afdalen van het platform

oefeningen in het zwembad

overleven op zee

varen met vrije valboot

poederblusser (gaat niet lukken)

eindscenario

eindscenario

eindscenario

reanimatie

HUET training

Jean-Paul Ravia

Vincent Nijkerken

helikopterbrand

procesbrand

oefenen procesbrand

uitleg krijgen

Edwin van Schellingen