Eerste platform "Dutch Sector"

Platform

L10-A

Gebroeders Hunt


thm-img

W.H Hunt

Nelson Bunker Hunt en William Herbert Hunt werden geboren in een van de rijkste Amerikaanse families. Hun vader, Haroldson Lafayette (ook bekend als H.L. of Arizona Slim), had gedurende de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw een fortuin verworven in de Texaanse olie-industrie. Door deze olieopbrengsten te investeren in enkele succesvolle ondernemingen en bedrijven groeide de familie Hunt tot een van de meest welvarende families van gans Amerika uit..


thm-img

N.B Hunt

Toen H.L. in 1974 stierf, liet hij zijn nabestaanden dan ook een immens kapitaal na. H.L. Hunt had 14 kinderen bij drie verschillende vrouwen waarvan 6 met zijn wettelijke echtgenote, 4 uit een bigamisch huwelijk en nog eens 4 bij een van zijn minnaressen. Bunker en Herbert waren twee volwaardige broers, namelijk de tweede en de derde zoon van H.L. Hunt en zijn eerste vrouw Lyda Bunker Hunt

Placid International oil


Placid International Oil is een dochteronderneming van placid Oil en was destijds in het bezit van de gebroeders Hunt.


In 1974 werd er geboord in het L-Blok van de Noordzee en in 1975 ging de L10-A in produktie. Tot op heden wordt er nog steeds gas uit dit L-Blok gewonnen.

Top